Tiky


V říjnu 2003 mě navštívila maminka s desetiletým synem, který je léčen na psychiatrii pro výrazné tiky. Ty se manifestují záškuby na úrovni ramen a především na úrovni hlavy, chlapec prudce trhá hlavou směrem dozadu, někdy i v minutových intervalech, a úporně mrká. Všechno začalo v srpnu na dovolené na kolech. Z ničeho nic, prakticky přes noc, se objevily silné záchvaty popisovaných tiků. Následná vyšetření vyloučila organický problém, takže jsou od té doby ordinovány léky od psychiatra, které k dnešnímu dni (po třech měsících) nepřinesly výrazný efekt.

V případě, kdy se u pacienta manifestují obtíže téměř nebo výhradně na psychické úrovni – ať v podobě neuróz, posttraumatických poruch nebo dokonce psychóz se všemi jejich doprovodnými příznaky – je podle mých zkušeností potřeba alespoň v počátku homeopatické léčby (což ovšem může být i několik měsíců) sledovat vývoj případu velmi pečlivě, podrobně, to znamená takřka po dnech, což se i v tomto případě potvrdilo a především vyplatilo. Od prvních dnů homeopatické léčby se chlapec pomalu zlepšoval, zpočátku bylo zlepšení několikadenní, ale důležité bylo, že i v období s potížemi byly tyto vesměs mírnější. Pro každého pacienta je psychicky velmi povzbuzující, pokud zejména na počátku léčby zaznamená alespoň krátké období zlepšení. A pokud se jedná o dětského pacienta, navíc s takto výraznými potížemi, je to téměř nezbytné pro povzbuzení naděje a vytrvalosti pro jeho rodiče. I z těchto důvodů sleduji takové a podobné případy v intervalech dnů, maximálně dvou týdnů, přičemž část takto častých konzultací je možné uskutečnit telefonicky. Zhruba po roce neustále se zlepšujícího stavu začali rodiče u syna pozvolna vysazovat léky od psychiatra. Během následujícího půl roku a stále snížené dávky psychiatrických léků došlo jedenkrát k relapsu, který chlapec zvládl pomocí dalších homeopatických dávek léku. Po stabilizaci jsme přistoupili k dalšímu snižování léků z psychiatrie. Po dalším roce homeopatické léčby byl chlapec bez psychiatrické léčby a zcela bez potíží, a to až k dnešnímu dni.