Psychologii nebo homeopatii?


Uvedené popisy jednotlivých případů jsou pouze zkrácenými verzemi odborných kasuistik. V této podobě jsou psány pro laickou veřejnost s cílem na daném příběhu poznat a lépe pochopit podstatu a především možnosti psychologie a v jejím kontextu zejména homeopatie.

Pro tyto stránky jsem záměrně vybrala ty příběhy, které jsou jednoznačně psychosomatické povahy, a bylo by tedy možné je ovlivňovat „pouze“ psychologickými prostředky. Z mnohaleté praxe jak psychologa, tak homeopata už ovšem vím, že tato cesta by byla jak zdlouhavá, tak v mnoha případech bohužel nedostačující. K ovlivnění příznaků by kromě psychologických prostředků byla potřeba i medikace psychiatra. To se v některých uvedených případech také stalo, ovšem s nevalným či pouze dočasným efektem, a proto také tito pacienti vyhledali pomoc homeopata.

V takovýchto situacích jsem si začala velmi zřetelně uvědomovat určitá omezení psychologie, a především vzájemné propojení psychologie a homeopatie, které mě ani po letech stále nepřestává fascinovat.

(Některé údaje v kasuistikách, jako obecné modality či nastínění dávkování homeopatického léku, nejsou důležité z pohledu psychologa, ale z pohledu homeopata ano, a pro ně je uvádím.)

PhDr.Trojanova

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Praha 8
Nedaleko od stanice metra Kobylisy
BUS č. 152, 169, 183

Tel:777552206
www.psycholog-trojanova.cz, www.abc-homeopatie.cz